Novinářská cena PL-CZ Local Press Award, v tomto roce udělována podruhé, má opět za cíl zviditelnit ty publicisty, kteří nejlépe odpovídají na otázky o významu a podstatě regionu v současném společenském, politickém, ekonomickém a kulturním životě. Prostřednictvím účasti polských i českých novinářů chceme otevřít kanál spolupráce mezi lokálními médii a umožnost výměnu zkušeností a metod práce s regionálími náměty.

Chceme, aby soutěž přispěla také ke zdůraznění významu lokálních médií při zachycení vývoje a uvědomování si regionálních specifik a totožnosti. Věříme také v to, že následná diskuze v médiích a veřejné mínění přispěje k pochopení role regionálosti v každodenním životě společnosti. Vzájemný pohled do lokálních diskuzí a získání novinářů – následně i veřejnosti – k zájmu o sousedský „mikrosvět” může být zároveň pokusem o zlomení polských a českých národních stereotypů a jejich prezentování médii.

Elementem, který může představit společnou osu života v Polsku a v Česku, v tomto případě v měřítku mikroregionu, aktérem, který bezesporu ve velké míře způsobuje změny v realitě a redefinuje význam lokální identity, je působení Evropské unie a konkrétně jejích pomocných prostředků – fondů, které hojně využívají mimo jiné i lokální samosprávy. Chceme proto, aby byly mezi přihlášenými příspěvky především takové, které budou na pozadí širšího popisu fungování unijních projektů směřovat do konkrétního regionu prostřednictvím popisu lokálních projektů podpořených evropskými fondy. Jde například o vinné stezky jižní Moravy, digitalizaci regionálních muzeí nebo stavbu slezského filmového studia. Kromě příspěvků, které představí pozitivní efekty a výsledky takových projektů přivítáme i takové články, které budou popisovat případy projektů, při nichž nebyly evropské peníze využity správně nebo dokonce byly zneužity. Takové články totiž také patří do komplexního obrazu nakládání s evropskými fondy

Soutěž je určena všem novinářům, kteří publikují v lokáĺních tištěných médiích a na internetových serverech (vč.blogů). Letos poprvé jsou ke soutěží zváni i novináři, kteří pracuji v regionálnách rozhlasových a televizních stanicích (také na Internetu). Do užšího výběru nominuje porota 5 účastníků z pěti různých kategorií:

  • Místní politika a instituce
  • Místní ekonomika
  • Místní společenské a sociální problémy
  • Místní historie, kultura a kulturní dědictví
  • Video a Audio

Souběžně s tímto výběrem se uskuteční také veřejné hlasování na internetu, kde budou moci čtenáři z řad laické veřejnosti udělit svůj hlas jednomu z účastníků soutěže.

Porotu budou tvořit renomovaní zástupci české i polské žurnalistiky, mediálního trhu a mediální vědy.

 

Níže ke stahnutí elektronická verze posoutěžní publikace v češtině a vítězní články v angličtině.

Local Press 2012 – CZ

PL-CZ local press awards ENG 2012

Noviny

Vítězové soutěže Pl-CZ Local Press Awards 2012
2012-12-18

V sobotu 15. prosince slavnostním ceremoniálu ve Varšavě, byly předány ceny PL-CZ Local Press Awards 2012. Všem učastníkům mockrát děkujeme za účast a fantastickou místní atmosféru během galavečeru.

Srdečně blahopřejeme vítězům:

 

Místní politika a instituce/Polityka i instytucje lokalne:
Bartłomiej Kuraś: Małopolska ma własną politykę zagraniczną

Místní společenské a sociální problémy/Lokalne problemy społeczne:
Anna Odrowska: III rozbiór Maurycy

Místní historie, kultura a kulturní dědictví/Lokalna historia, kultura, dziedzictwo:
Milan Hloušek: Eva Erbenová ve čtrnácti letech uprchla z pochodu smrti, její maminka útrapy nepřežila

Místní ekonomika a hospodářství/Gospodarka lokalna:
Przemysław Pruchniewicz: Kraina przywiezionych skarbów

Kategoria audio/video:
Adrian Chimiak i Magdalena Szybińska: Lech, Czech i… Rus – Czechosłowacja `68

Cena čtenářů/Nagroda publiczności
Zuzana Plíšková: Modelkami na stará kolena-za záchranu krojů

Články je možné přečíst jak v češtině, tak i v polštině.


Dnes večer otevíráme poslední kolo hlasování čtenářů
2012-12-04

Dnes večer otevíráme poslední kolo hlasování čtenařů, které bude trvát do soboty 8 prosince do 20 hod.