dr Krzysztof Ćwikiel

Wybitny dydaktyk Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Kierownik Zespołu Dydaktycznych Pracowni Fizycznych znany jest ze "Spotkań Demonstratorów Fizyki" i wykładów prowadzonych w ramach "Osobliwości Świata Fizyki" organizowanych corocznie przez Instytut Fizyki.